LES CLASSES S'IMPARTIRAN AMB EL 100% DE PRESENCIALITAT!
EL CURS COMENÇA EL 27/9 (grups dl i dx) o 28/9 (grups dm i dj)