9/11/2020: Reducció del 25% de la presencialitat al centre dels grups A1 d'anglès i francès i tots els grups d'alemany. Una de cada quatre sessions serà telemàtica

Cursos especials 2020-2021

Beyond B2

Au-delà du B2