Activitats culturals

L’escola ofereix activitats culturals dins de l’horari lectiu, de vegades per a una combinació diferents nivells i llengües o pel mateix grup-classe. El vostre professor us informarà de quan hi ha una d’aquestes activitats durant l’any.

Consulta les activitats culturals del curs 2020-2021 a la pàgina d'inici del web i al nostre compte d'Instagram: @eoiguinardoGrups de Conversa

Durant el curs l'EOI Barcelona-Guinardó ofereix grups de conversa, tant per alumnes oficials com per a alumnes externs amb l'objectiu de focalitzar la pràctica de l'idioma en l'expressió i interacció orals. Aquests grups de conversa poden tenir lloc en modalitat presencial o telemàtica i en grups reduïts.Moodle

L'EOI Barcelona-Guinardó disposa d'un servei de Moodle que gestiona cada professor. El Moodle és un servei complementari a la formació impartida a l'aula i que pot recollir els materials que el professor ha utilitzat a l'aula i d'altres que formen part de tasques a realitzar de manera telemàtica.