Test de nivell per alemany i francès: 7 i 8 de setembre
Matrícula nou alumnat: 15 - 17 de setembre